Review of: Han Jordaan, Slavernij en vrijheid op Curaçao. De dynamiek van een achttiende-eeuws Atlantisch handelsknooppunt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume127
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit