Review of: Hans Cools en Hans de Valk (2004) Institutum Neerlandicum MCMIV-MMIV. Honderd jaar Nederlands Instituut te Rome

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)89-90
TijdschriftKNOB Bulletin
Nummer van het tijdschrift2/3
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit