[Review of: Hans-Joachim Torke and John-Paul Himka, eds. (1994), German-Ukrainian Relations in Historical Perspective]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)268–270
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Ukrainian Studies
Volume21
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit