Review of: Hans Renders en Binne de Haan (eds.), Theoretical Discussions of Biography: Approaches from History, Microhistory, and Life Writing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

84 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrage Bookreview of: Hans Renders en Binne de Haan (eds), Theoretical Discussions of Biography: Approaches from History, Microhistory, and Life Writing,
Originele taal-2Nederlands
Artikelnummer11
Aantal pagina's3
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume129
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit