Review of Harold Crouch [Review of: H. Crouch. Political Reform in Indonesia after Soeharto]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)357-359
TijdschriftSouth East Asia Research
Volume19
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit