[Review of: Helmut Schaller (2002), Der Nationalsozialismus und die slawische Welt]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)473-473
Aantal pagina's1
TijdschriftJahrbücher für Geschichte Osteuropas
Volume52
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit