[Review of] Henk van Nierop, The Life of Romeyn de Hooghe 1645-1708: Prints, Pamphlets and Politics in the Dutch Golden Age

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)321-322
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume132
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit