Review of Henry Mayr-Harting, Church and Cosmos in Early Ottonian Germany [Review of: H. Mayr-Harting (2007) Church and Cosmos in Early Ottonian Germany. The View from Cologne]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)329-330
TijdschriftThe Catholic Historical Review
Volume95
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit