Review of: Herman Langeveld, De man die in de put sprong. Willem Schermerhorn, 1894-1977

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

60 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageHerman Langeveld, Willem Schermerhorn, 1894-1977.
Originele taal-2Nederlands
Artikelnummer80
Aantal pagina's3
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume129
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit