[Review of] H.F.J. Horstmanshoff (red.), Michaëlis Jacobus de Vries. Over Phrenitis. (Delft: Uitgeverij Eburon, 2011)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)111-112
Aantal pagina's2
TijdschriftGeschiedenis der Geneeskunde
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit