[Review of: H.H. Munske (2001) Handbuch des Friesischen / Handbook of Frisian Studies]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

148 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)77-87
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume52
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit