[Review of: Hinton (2014) Hidden Genocides: Power, Knowledge, Memory]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)101-102
TijdschriftGenocide Studies International
Volume8
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit