[Review of: Hiroaki Kuromiya (2012), Conscience on Trial: The Fate of Fourteen Pacifists in Stalin’s Ukraine, 1952–1953]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)658-660
Aantal pagina's3
TijdschriftSlavonic and East European Review
Volume91
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - jul. 2013

Citeer dit