[Review of: H.L. Cox (2000) Van Dale Spreekwoordenboek: Nederlands, Fries, Afrikaans, Engels, Duits, Frans, Spaans, Latijn]

F.J. van der Kuip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

83 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)34-36
TijdschriftIt Beaken
Volume63
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit