[Review of Holger Meyer, Christoph Schmitt, Stephanie Janssen & Alf-Christian Schering (Hrsg.) (2014), Corpora ethnographica online. Strategien der Digitalisierung kultureller Archive und ihrer Präsentation im Internet, Münster/New York: Waxmann]

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

240 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)320-322
Aantal pagina's3
TijdschriftFabula
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit