[Review of: Holger Weiss, Framing a radical African Atlantic. African American Agency, West African intellectuals and the International Trade Union Committee of Negro Workers]

Angelie Sens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

88 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)331-334
Aantal pagina's4
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume59
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit