[Review of: I. Arita. 'The Smallpox Eradication Saga: An Insider's View]

V. Neelakantan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22
TijdschriftWellcome History
Volume46
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit