[Review of: I Huysman (2009) Beatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Beatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)101-102
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume126
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit