[Review of: I. S. Koropeckyj, ed. ( ), Ukrainian Economic History: Interpretive Essays]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)734-734
Aantal pagina's1
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume105
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit