[Review of] I.H. Kadi, Ottoman and Dutch merchants in the eighteenth century: competition in Ankara, Izmir and Amsterdam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)537-539
TijdschriftSüdost-Forschungen
Volume71
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit