Review of: Isidore de Séville, Olga Spevak (ed., trans. et comm.) Étymologies. Livre I. La grammaire

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)315-319
Aantal pagina's5
TijdschriftArchivum Latinitatis Medii Aevi
Volume78
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit