[Review of: Jörg Ganzenmüller (2005), Das belagerte Leningrad 1941-1942. Die Stadt in den Strategien von Angreifern und Verteidigern]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)333-335
Aantal pagina's3
TijdschriftFrancia: Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte
Volume34
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit