[Review of] J. Albareda & M. Herrero Sanchez (eds.), Political Representation in the Ancien Regime; M. Damen, J. Haemers & A:J. Mann (eds.), Political Representation: Communities, Ideas, and Institutions in Europe (c. 1200-c. 1600)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)491-494
TijdschriftEuropean History Quarterly
Volume49
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit