Review of: J. Ayolt Brongers (2002) Een vroeg begin van de moderne archeologie. Leven en werken van Cas Reuvens (1793-1835)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTrouw
StatusGepubliceerd - 12 apr. 2003

Citeer dit