Review of: J. Ayolt Brongers, Een vroeg begin van de moderne archeologie - Leven en werken van Cas Reuvens/ Ruurd B. Halbertsma, Scholars, Travellers and Trade - The pioneer years of the National Museum of Antiquities in Leiden 1818-1840

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)89-90
TijdschriftKNOB Bulletin
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit