[Review of: J. Calmette (1996) Die großen Herzöge von Burgund]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

60 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)368-368
TijdschriftDas Historisch-Politische Buch
Volume45
Nummer van het tijdschriftheft 9/10
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit