[Review of: J. Cornelisse (2005) Multatuli, Vorstenschool. Drama in vyf bedrijven en in negen edities. Kritische tekstuitgave, met verantwoording en een inleiding in de drukgeschiedenis]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)68
TijdschriftDe Negentiende Eeuw
Volume31 (2007)
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit