[Review of: J. de Moor (2012) Dokter de Moor; Spoedarts in de Eerste Wereldoorlog]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)358-360
TijdschriftMilitaire spectator
Volume7/8
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit