[Review of: J. de Vries (2008) The industrious revolution. Consumer behaviour and the Household economy, 1650 to the present]

E. van Nederveen Meerkerk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)175-177
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume6
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit