[Review of: J Ehmer (2009) The idea of work in Europe from antiquity to modern times]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)145-146
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume8
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit