[Review of: J Frishman (2011) Borders and Boundaries in and around Dutch Jewish History]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

100 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)121-123
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit