[Review of: J. Haafner, Verhandeling over het nut der zendelingen en zendelingsgenootschappen. Een kritiek op zending en kolonialisme (Hilversum 1993)]

Angelie Sens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)224-226
Aantal pagina's3
TijdschriftTheoretische Geschiedenis
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit