[Review of: J. Haemers (2009) For the common good. State power and urban revolts in the reign of Mary of Burgundy (1477-1482) (= Urban History (1100-1800) 17)]

M. Gerrits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)86-87
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume7
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit