[Review of: J. Mertens (1998) Van page tot landcommandeur. Opleiding, intrede en promotie in de Duitse Orde, en militaire loopbaan van de ridders van de balije Biesen in de 18de eeuw]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)317-318
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume115
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit