[Review of: J. Oosterholt (2005) De bril van Tachtig. Het beeld van de 19e-eeuwse Nederlandse dichtkunst]

J. Rock

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

14 Citaten (Scopus)

Samenvatting

De Tachtigers hebben zich met overgave afgezet tegen de dichters uit de hen voorgaande generaties en zij hebben het beeld van de oudere poëzie blijvend bepaald. Het is de communis opinio onder de geschiedschrijvers van de Nederlandse literatuur uit de negentiende eeuw. In De bril van Tachtig onderzoekt Jan Oosterholt die aanname voor het eerst op een systematische manier. Hij toont aan dat literatuurhistorici zich in de eeuw na Tachtig inderdaad hebben laten leiden door die ‘revolte’, maar in vergelijkbare mate ook door de iets vroegere Busken Huet.
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)204-205
TijdschriftDe Negentiende Eeuw
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit