[Review of: J. Sytsema (1998) De 17 Keuren en de 24 Landrechten in de Ommelander Rechtshandschriften]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

100 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)217-220
TijdschriftIt Beaken
Volume61
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit