[Review of: J. Venema (2010) Kiliaen van Rensselaer (1586-1643). Designing a New World]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)136-137
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume8
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit