[Review of: J.A. Blaauw, Twee eeuwen politie in Rotterdam, Coolegem Media: Rotterdam 2014]: Gebeurtenissen uit de jaren 1814/2014

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
Aantal pagina's1
TijdschriftKroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - apr. 2015

Citeer dit