[Review of] Jaap R. Bruijn, Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
StatusGepubliceerd - 26 jun. 2017

Citeer dit