[Review of: James Miles Foley: Oral Tradition and the Internet. Pathways of the Mind]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)342
Aantal pagina's345
TijdschriftFabula
Volume55
Nummer van het tijdschrift3 / 4
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit