[Review of] James M.Jasper and Jan Willem Duyvendak (eds.), Players and Arenas: the interactive dynamics of protest (Amsterdam, 2014)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)110
Aantal pagina's111
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume13
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit