[Review of: Jan Zaprudnik (1993), Belarus: At a Crossroads in History]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)157–158
Aantal pagina's2
TijdschriftCanadian Review of Studies in Nationalism
Volume23
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit