[Review of] Janet Polasky. Revolutions without Borders: The Call to Liberty in the Atlantic World

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)196-197
TijdschriftEarly Modern Low Countries
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit