Review of: Janny Venema, Kiliaen van Rensselaer (1586-1643); Designing a New World (Hilversum / Albany, New York, 2010)

Kees-Jan Waterman, MA

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)377-378
TijdschriftHolland: historisch tijdschrift
Volume43
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit