[Review of: Jaroslaw Bilocerkowycz (1988), Soviet Ukrainian Dissent: A Study of Political Alienation]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)61–63
Aantal pagina's3
TijdschriftOost Europa Verkenningen
Nummer van het tijdschrift103
StatusGepubliceerd - mei 1989

Citeer dit