Review of Jeffrey L. Morrow, Three Skeptics and the Bible: La Peyrère, Hobbes, Spinoza, and the Reception of Modern Biblical Criticism (Eugene, OR, 2016)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)227-231
Aantal pagina's5
TijdschriftErudition and the Republic of Letters
Volume3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit