[Review of: J.H. de Vey Mestdagh (1995) Liber sigillorum. De zegels in het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 1200-1811]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)91-96
TijdschriftSIGNUM: Nieuwsbrief
Volume7
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit