[Review of: J.J. van Moolenbroek (1999) Mirakels historisch. De exempels van Caesarius van Heisterbach over Nederland en de Nederlanders]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)166-168
TijdschriftIt Beaken
Volume64
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit