[Review of: JJ Voskuil (2012) Das Büro. Direktor Beerta]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)277-280
TijdschriftRheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde
Volume58
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit