[Review of: J.M. Lanza (2007) From Wives to Widows in Early Modern Paris. Gender, Economy, and Law]

A. Schmidt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-139
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume55
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit